salon36_沙龙国际salon36_www.salon36.com官网    1、至仁不为恩,至义不为功。——姚莹    2、誉人而人亦誉之,则是自誉矣;毁人而人亦毁之,则是自毁也。自誉,仁之贼也,自毁,义之贼也。——姚莹(www.lz13.cn)
  1. 清·顾图河名言
  2. 于右任名言
  3. 希契科克名言
分页:123